Nghiệm thu dự án Phần mềm Quản lý bán hàng DMS công ty VMGroup

huong

New member
Công ty TNHH SX TM Việt Mỹ liên tiếp 10 năm liền vinh dự được bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao do người dùng bình chọn. Là công ty đi đầu tiên trong sản xuất và phân phối hóa mỹ phẩm trong và ngoài nước, với đội ngũ nhân sự hơn 20.000 người, bộ phận quản lý VMGroup cần một công cụ phần mềm quản lý bán hàng DMS cho đội ngũ nhân viên bán hàng đạt hiệu quả và cao năng suất.

Tìm đến với giải pháp phần mềm của Công ty Sắc màu, VMGroup rất hài lòng với giải pháp phần mềm Quản lý bán hàng DMS của SThink.
 • Nhân viên ích lợi
  • Cập nhật lộ trình tính năng, cập nhật tuyến đường đi: tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí xe khi lên kế hoạch, kế hoạch tuyến trước khi đi theo quy tắc “ bàn tay phải ”.
  • Khảo sát tính năng, phản hồi: ghi nhận thông tin phản hồi nhanh từ bên phải, thiết lập khách hàng.
  • Kiểm tra - kiểm tra thực hiện công việc: chấm công linh hoạt dễ dàng dù ở đâu, ghi nhận hỗ trợ khách hàng thực hiện tại địa chỉ.
  • Các báo cáo theo dõi bán hàng: cập nhật doanh số bán hàng liên tục ngày.
Cập nhật hình ảnh của nhân viên

 • Quản lý bộ phận lợi ích
  • DMS định vị và lộ MCP: theo dõi hoạt động vị trí của từng người trong nhóm.
  • Khảo sát báo cáo, phản hồi: kịp thời hỗ trợ các vấn đề phát sinh.
  • Nhân viên quản lý hỗ trợ báo cáo:
   • Nhân viên kê khai bảng có ghi nhận số km nhân viên đã đi trong ngày.
   • Thời gian báo cáo tắt mở DMS: ghi nhận số lần đăng nhập của phần mềm nhân viên.
   • Báo cáo tần suất viếng thăm khách hàng.
   • Báo cáo theo dõi tổng hợp lộ trình MCP.
   • Báo cáo theo dõi doanh thu chi tiết theo tuyến.
Báo cáo bảng kê khai nhân viên

Phần mềm quản lý bán hàng DMSPhần mềm quản lý bán hàng DMS
Báo cáo viên chức định vị

Sau khi nghiệm thu phần mềm quản lý bán hàng DMS
 • Đội ngũ Sales công ty VMGroup đã được Đào tạo sử dụng phần mềm trên ứng dụng thành thạo, tiết kiệm thời gian đi đường và phản hồi thông tin về khách hàng
 • Bảo đảm an ninh kỳ thăm quan quản lý hàng hóa.
 • Bộ phận theo dõi quản lý hỗ trợ nhân viên kịp thời.
 • Truy xuất nhanh chóng báo cáo và chính xác.
 • Đánh giá công việc nhân viên thực hiện bằng.
 • Dữ liệu ổn định đảm bảo thông tin bảo mật do phân quyền tính năng theo cấp quản lý và theo khách hàng hỗ trợ.


SThink phân phối phần mềm

DMS quản lý phần mềm

.....xem tiep....https://sthink.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang-dms.html
 
Top