Search results

  1. C

    Chiều trên quê hương tôi

    Quê tôi không có nhiều cánh đồng cò bay thẳng cánh, cũng không có nhiều những triền đê đếm bước chân của người nông dân mỗi sớm mai hay mỗi chiều tà, quê tôi cũng không có những con trâu đi cày, những chiếc bừa sớm hôm tảo tần cùng người chủ của nó. Quê tôi thơm mùi trà, thơm mùi của cây cà...
Top