gdvnngoc5tram6's latest activity

  • G
    KHÓA HỌC XOA BÓP BẤM HUYỆT VẬT LÝ TRỊ LIỆU Bấm huyệt là liệu pháp dùng đôi bàn tay, các ngón tay, gốc bàn tay, đốt ngón tay, lòng bàn tay để kích thích 108 huyệt đạo cơ bản, 36 huyệt quan trọng trên cơ thể nhằm kích thích hệ thống kinh lạc nối...
  • G
    KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều đ/tượng lợi dụng sự cả tin của người dân để trục lợi. Chính vì vậy không ít người gặp phải tình huống mất tiền mà không đi DH được. Bồi dưỡng nghiệp vụ tư...
Top